tz-q2Compania investeste multe resurse pentru ca tevile pe care le produce sa indeplineasca cerintele de calitate si de siguranta prevazute in standardele si specificatiile corespunzatoare acestora.
Sistemul de asigurare a calitatii respecta cerintele de calitate si a fost certificat pentru aceste cerinte de catre urmatoarele organismele de certificare:
-Respectarea IS0 9001 certificata de catre Lloyd’s Register Quality Assurance
-Conformitatea cu  cerintele American Petroleum Institute (API)
-Conformitatea cu Sistemul israelian de marcare stabilit de Institutul de Standarde din IsraelToate procesele de sudare sunt inspectate cu ajutorul sistemelor cu ultrasunete incorporate in linia de productie.
tz-q1Toate tevile sunt supuse la incercari de rezistenta la presiune inalta si impermeabilitate.
In plus, dupa ce tevile trec de inspectie de presiune, toate tevile destinate pentru transportul de petrol si gaze sunt supuse unei inspectii suplimentare cu ultrasunete,. Aceste tevi sunt verificate de un sistem computerizat de urmarire care documenteaza toate etapele de productie si de control al calitatii pentru fiecare teava in parte.
Procesul de asigurare a calitatii incepe atunci când materiile prime sunt comandate, continua atunci când acestea sunt inspectate la sosirea in fabrica si culmineaza in procesul de productie cand se aplica diferitele metode de testare pâna cand produsul final este avizat.
tz-q4Procesele de asigurare a calitatii se realizeaza prin intermediul unor laboratoare sofisticate adiacente diferitelor linii de productie, cum fabricarea tevi;lorn otel, acoperirea cu polietilena extrudata in trei straturi (Trio) precum si protejarea cu acoperiri din beton.Laboratorul de metalurgie aproba otelul si materialele de sudare receptionate in fabrica si efectueaza incercari mecanice, cum ar fi rezistenta la tractiune, impact si incovoiere, precum si teste efectuate cu diverse microscoape metalurgice.

Laboratorul plastice inspecteaza si aproba materiilor prime si efectueaza incercarile necesara pentru a verifica ca izolatia tevii este in conformitate cu standardele internationale si israeliene.

Laboratorul de beton verifica nisip si agregatele folosite in procesul de productie, inspecteaza compozitia amestecului si proportiile dintre componentele betonului (ciment, nisip siliconic si apa), si efectueaza un test de rezistenta al betonului intarit.tz-q3

Sistemul de asigurare a calitatii respect? cerin?ele de calitate ?i a fost certificat pentru aceste cerin?e de c?tre urm?toarele organismele de certificare:
Respectarea IS0 9001 certificata de c?tre Lloyd’s Register Quality Assurance
Conformitatea cu  cerin?ele American Petroleum Institute (API)
-Conformitatea cu Sistemul israelian de marcare stabilit de Institutul de Standarde din IsraelToate procesele de sudare sunt inspectate cu ajutorul sistemelor cu ultrasunete încorporate în linia de produc?ie.
Toate ?evile sunt supuse la incercari de rezistenta la presiune inalta ?i impermeabilitate.
În plus, dup? ce tevile trec de inspec?ie de presiune, toate tevile destinate pentru transportul de petrol ?i gaze sunt supuse unei inspec?ii suplimentare cu ultrasunete,. Aceste tevi sunt verificate de un sistem computerizat de urm?rire care documenteaza toate etapele de productie si de control al calit??ii pentru fiecare ?eav? in parte.
Procesul de asigurare a calit??ii începe atunci când materiile prime sunt comandate, continu? atunci când acestea sunt inspectate la sosirea in fabrica ?i culmineaz? in procesul de produc?ie cand se aplica diferitele metode de testare pân? cand produsul final este avizat.
Procesele de asigurare a calit??ii se realizeaza prin intermediul unor laboratoare sofisticate adiacente diferitelor linii de produc?ie, cum fabricarea tevi;lorn otel, acoperirea cu polietilena extrudata in trei straturi (Trio) precum si protejarea cu acoperiri din beton.Laboratorul de metalurgie aprob? o?elul ?i materialele de sudare receptionate in fabrica ?i efectueaz? incercari mecanice, cum ar fi rezistenta la tractiune, impact si incovoiere, precum ?i teste efectuate cu diverse microscoape metalurgice.Laboratorul plastice inspecteaz? ?i aprob? materiilor prime ?i efectueaz? incercarile necesar? pentru a verifica c? izolatia tevii este în conformitate cu standardele interna?ionale ?i israeliene.Laboratorul de beton verifica nisip ?i agregatele folosite în procesul de productie, inspecteaz? compozi?ia amestecului ?i proportiile dintre componentele betonului (ciment, nisip siliconic ?i ap?), ?i efectueaz? un test de rezisten?? al betonului înt?rit.